Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD upphäver tillsynsavgift mot Anticimex – saknas författningsstöd

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Övrig miljörätt, Förvaltningsrätt, Kommunalrätt, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig