Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2017/18:284
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Domare, Polis, Migrationsprocess, Åklagare, Övrig migrationsrätt, Utvisning på grund av brott, Utlämning på grund av brott, Advokat, Förvar

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).