Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Modernare regler för användningen av tvångsmedel

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:119
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Åklagare, Polis, Advokat, Straffprocess, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, IT-rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig