Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Muntligt avtal om kostnader slår ut förrättning med andelstal

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Fastighetsbildning, Avtalsrätt