Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Namnet Lucifer väcker anstöt - HFD tar inte upp frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m.