Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Näringslivets roll inom totalförsvaret

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2019:51
Avsändare
Försvarsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ordning och säkerhet