Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas rot-återbetalning efter utebliven reglering

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Övrig skatterätt, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt