Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas skadestånd trots brutet löfte om tillfartsväg

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt