Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas uppgifter om dödsbodelägare för uppsägning av hyresavtal

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Bostadsrätt