Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ny HD-praxis kring förtida uppsägning av företagsförsäkring

Ny HD-praxis kring förtida uppsägning av företagsförsäkring
Länsförsäkringar saknade "stabilt underlag" som möjliggjorde ett välgrundat beslut. Den förtida uppsägningen av lantbrukarens företagsförsäkring var därför oaktsam och skadeståndsgrundande, enligt HD. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Avtalsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).