Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2019:64
Avsändare
Utbildningsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Kyrkorätt, Konstitutionell rätt