Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oenighet om hästsäljare var näringsidkare

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Köprätt, Avtalsrätt