Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oklart rättsläge befriar tobaksbolag från miljonskattetillägg

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Skattetillägg, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande