Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oljebolag får rätt - tulltillägg oproportionerligt

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Tullärenden, punktskatter m.m., Tullrätt, Sjö- och transporträtt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).