Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:196
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Trafik och fordon, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig