Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Plan för flerfamiljshus i Halmstad får klartecken – trots skuggning och insyn

Plan för flerfamiljshus i Halmstad får klartecken – trots skuggning och insyn
En illustration i planbeskrivningen visar hur flerbostadshusen (till höger) kommer att förhålla sig till villafastigheterna (till vänster).
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Infrastruktur, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig