Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Praxis om delgivning i miljömål ändras

Praxis om delgivning i miljömål ändras
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Övrig miljörätt