Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Prövning grundades på upphävt beslut – asylärende för gymnasiepojke återförvisas

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov