Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ränteavdrag för koncernbolag inom EU blir fråga för HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet