Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Registrerad ägare till nio bilar vände äganderättstvist

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Sakrätt, Köprätt, Avtalsrätt