Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rehabilitering av kvinna med reumatism inte utsiktslöst – HFD tar inte upp frågan om nekad sjukersättning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Förvaltningsrätt