Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ringen över ’å’ avgör HFD-fråga om förväxlingsrisk mellan ’Magård’ och ’Magaard’

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m.