Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Samfällighetsförenings stämmobeslut riktigt - styrelsesuppleant fick rösta om ansvarsfrihet

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Associationsrätt - övrig