Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Serviceavgift till rådgivningsbolag för tvist med flygbolag inte ersättningsgill rättegångskostnad

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess