Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skjutbanor uppfyller visst säkerhetskraven – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt