Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skriftsgranskning avslöjar att en förfalskning av underskriften inte skett

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Kredit, finans- och bankrätt, Avtalsrätt