Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skulder inte skäl för jämkning av miljövite

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik