Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sponsring av TV4:s sportnyheter blir HFD-fråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Marknadsrätt, Tryck- och yttrandefrihet, Kultur, idrott och fritid, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Övrig europeisk rätt