Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Spotify nekas dispens för nattarbete

Förvaltningsrätten anser i likhet med Arbetsmiljöverket att det inte finns särskilda skäl för att bevilja Spotify dispens från förbudet mot nattarbete för cirka 250 anställda i Sverige. Bolagets intresse av att kunna hantera personuppgiftsincidenter även nattetid är beaktansvärt men väger inte tillräckligt tungt för dispens från nattarbetsförbudet.

Spotify AB vände sig till Arbetsmiljöverket och ansökte om avvikelse från arbetstidslagens förbud mot nattarbete avseende cirka 250 anställda i Sverige.

Enligt lagens huvudregel har arbetstagare rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod som ska innehålla dygnsvila mellan midnatt och klockan fem. Undantag kan medges vid särskilda skäl – om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas nattetid.

Som skäl för ansökan anförde Spotify att bolaget har ett behov av att hålla vissa arbetstagare i beredskap nattetid för det fall att akuta problem dyker upp, såsom driftstörningar, it-attacker och säkerhetsincidenter.

Arbetsmiljöverket beslutade i februari 2023 att avslå ansökan med motiveringen att Spotify huvudsakligen anfört företagsekonomiska skäl till stöd för ansökan, vilket inte utgör särskilda skäl enligt praxis.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och framhåller att vissa incidenter – såsom personuppgiftsincidenter eller hackerattacker – måste hanteras omedelbart. Anledningen till att anställda i just Sverige måste hantera dessa incidenter är att arbetstagare i övriga länder – lokaliserade i andra tidszoner – inte har den nödvändiga tekniska kunskapen för samtliga dessa ärenden. Vidare skulle en annan ordning inte vara förenlig med dataskyddsförordningen.

Dessutom utgör, menar bolaget, audiostreamingtjänsten – ”mot bakgrund av sin omfattning och globala räckvidd” – i sig ett samhällsintresse. Bolaget framhåller vidare att det endast i undantagsfall som behov av faktiskt arbete nattetid kan förväntas uppkomma.

Förvaltningsrätten avslår nu bolagets överklagande.

Det som framför allt talar för att Spotify ska beviljas undantag är, enligt domstolens mening, risken för spridning av personuppgifter eller annan känslig information. Det som bolaget har fört fram är dock relativt allmänt hållet, bland annat förekomsten och omfattningen av de påtalade säkerhetsriskerna.

Med hänsyn till detta anser förvaltningsrätten att det inte går att bedöma i vilken utsträckning det är nödvändigt med nattarbete för att begränsa säkerhetsriskerna. Det kan inte heller uteslutas att riskerna kan hanteras på ett annat sätt än genom avvikelse från nattarbetsförbudet. Vidare kan arbetet inte anses vara av sådan samhällsviktig karaktär att det i sig motiverar dispens.

Överklagandet ska därför avslås.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

6495-23.pdf

600 KB
Instans
Förvaltningsrätterna
Rättsområden
Övrig arbetsrätt, Arbetsmiljö, Ledighet och frånvaro, Förvaltningsrätt, Personuppgifter och integritet