Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SSSB får behålla hyresavtal gällande 24 Söderlägenheter

Stiftelsen Stockholms Studentbostäders intresse av att ett avtal från 1965 består väger tyngre än hyresvärdens intresse av att få upplåta lägenheterna i centrala Stockholm med bostadsrätt. Att 7 av dem inte är uthyrda, på grund av det pågående stambytet, och att det finns 75 andra ”lediga” lägenheter i beståndet medför ingen annan bedömning.

Mellan en bostadsrättsförening och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, gäller sedan 1965 ett hyresavtal avseende 24 lägenheter på tre olika adresser på Södermalm i Stockholm. Lägenheterna, som är mellan 19,5 och 29,5 kvadratmeter stora, är avsedda att hyras ut i andra hand till studenter. Värden har dock sagt upp avtalet till upphörande, samt begärt att det inte ska förlängas efter den 30 november 2020 och att SSSB ska åläggas att flytta. I andra hand har värden yrkat att avtalet såvitt avser de lägenheter som inte är upplåtna till studenter vid tiden för nämndens prövning ska upphöra.

Värden menar sig ha behov av lägenheterna för att upplåta dem med bostadsrätt; ett intresse som väger tyngre än SSSB:s intresse av att avtalet består. Enligt värden har SSSB ”sedan en tid ändrat riktning” genom att föreningen inte längre hyr in lägenheter från andra fastighetsägare, och även har avvecklat detta bestånd. I stället har SSSB satsat på att förvärva fastigheter eller bygga egna. I den mån studenterna har flyttat ut under det pågående stambytet, så föreligger inget besittningsskydd. Samtidigt som värden inte har möjlighet att erbjuda ersättningsbostäder, har SSSB över 75 lediga lägenheter i det egna beståndet.

Mot detta har SSSB uppgett att fråga är om ett äldre blockhyresavtal, att det är stor efterfrågan på studentlägenheter och att man har begränsande möjligheter att utöka sitt bestånd. SSSB har 8 000 lägenheter, men 40 000 personer står i kö för att hyra dem. Att ordna ersättningslägenheter i det egna beståndet utan att det drabbar andra studenter i kön är inte möjligt, och att det finns ”lediga” lägenheter innebär bara att de är tillgängliga för studenter i kön. Hyresavtalen löper på olika tider, eftersom de upplåts under respektive students studietid, och studenterna bor kvar under stambytet. Så snart arbetet är klart ska de sju lägenheter som för närvarande är tomma på grund av stambyte och "störande renovering "hyras ut igen.

Hyresnämnden konstaterade att SSSB har ett fortlöpande och kontinuerligt behov av lägenheter för att kunna fullfölja sitt ändamål, samt att detta är ett tungt vägande skäl till SSSB:s förmån. Hyresvärden tog över fastigheten efter ombildning i slutet av 1970-talet/början av 1980-talet, med det befintliga avtalet som tillämpats sedan dess. Hyresvärden har alltså från början varit fullt medveten om att avtalet fanns – och det är inte orimligt att det ska fortsätta att gälla så länge det finns ett reellt behov av det på hyresgästsidan. Att sju lägenheter för tillfället står tomma utgör, menade nämnden, inte skäl för att avtalet helt eller delvis ska upphöra. Sammanfattningsvis avslogs värdens ansökan, och hyresavtalet för de 24 lägenheterna skulle därför fortsätta gälla.

Hyresvärden överklagade till Svea hovrätt, som dock gör samma bedömning som hyresnämnden – och avslår överklagandet.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadsrätt, Bostadshyra - underhåll och renovering, Skola och utbildning, Bostadshyra - förlängning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig