Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stopp för NCC:s planerade bergtäkt på renbetesmark

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Täkt- och vattenverksamhet