Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Svensk moms vid EU-import via Danmark blir fråga för HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet