Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Syster förlorar kontrollen över släktgård efter ny tolkning av hembudsklausul

Syster förlorar kontrollen över släktgård efter ny tolkning av hembudsklausul
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp, Övrig familjerätt, Avtalsrätt