Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Taknocken för hög – bygglov krävs för Attefallsliknande hus

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor