Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Telia måste ge in referensinspelningar för granskning – HFD prövar inte målet

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt