Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2019:75
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Fri rörlighet, A-kassa, pension m.m.