Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillstånd till bergtäkt rivs upp av Mark- och miljööverdomstolen

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Täkt- och vattenverksamhet