Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillväxtverket fastställde jämförelsemånad utan lagstöd – HFD nekar PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Insolvensrätt