Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tingsrätten placerar bevisbördan för utlägg på tidigare ekonomiansvarige

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Civilprocess, Anställning, uppsägning och avskedande, Avtalsrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt