Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tomtplats på Mörkö var inte ”allemansrättsligt tillgänglig” vid tiden för strandskyddets införande

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor