Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:103
Avsändare
Försvarsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt, Försvar, konflikt och terrorism, Folkrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig