Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Trafikskolelärare döms för mutbrott

Tingsrätten dömer en trafikskollärare till ansvar för fem fall av tagande av muta. Påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med dagsböter. Trafikskolläraren har vidgått att han osant intygat att ett antal personer genomgått föreskriven utbildning för yrkesförarkompetens (YKB) trots att de inte gjort det.

Luleå tingsrätt anser att det genom den skriftliga utredningen och trafikskolelärarens egna uppgifter är utrett att denne närmast systematiskt under en tidsperiod erbjudit utbildning till personer, fått pengar för detta och sedan intygat att de genomfört 140 timmar YKB så att de kunde skriva kunskapsprov, utan att alla faktiskt genomfört föreskriven utbildning, dvs 140 timmar varav 10 timmar praktik.

Enligt tingsrätten blir detta att betrakta som ett tagande av muta eftersom betalningen då i vart fall delvis blir som ett ”snabbspår” för att uppnå en kvalifikation, dvs för att kunna skriva kunskapsprov. Det är otillbörligt i förhållande till andra som faktiskt genomför YKB-utbildning och strider mot den överenskommelse läraren haft med Transportstyrelsen samt lagens föreskrift om 140 timmars utbildning.

Dessutom har läraren genom detta ”sparat” in timmar och därmed haft möjlighet att ta sig an fler elever än de trafikskolor som har gjort som lagen föreskriver

Han har menat att betalningarna inte kan ses som otillbörliga förmåner eftersom utbildning erbjudits. Luleå tingsrätt kommer dock fram till att mottagen betalning i fem fall ska betraktas som tagande av muta. Den person som invänt att han endast förmedlat elever och betalning till trafikskolan frikänns från ansvar eftersom tingsrätten inte funnit hans invändning motbevisad.

Övriga fem tilltalade i målet frikänns från ansvar eftersom tingsrätten inte funnit det styrkt att de förstått att de fått en otillbörlig förmån genom att bli godkända för att skriva kunskapsprov, eftersom de deltagit i utbildning i varierande omfattning.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

B3344-20.pdf

1 MB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Ekobrott, Skola och utbildning, Trafik och fordon, Påföljd, Övrig straffrätt