Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Två kommuner och Vattenfall saknar behörighet i mål markavvattningssamfällighet enligt restvattenlagen

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Övrig miljörätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).