Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

Typ
Departementsserien (Ds)
Nr/beteckning
Ds 2020:2
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Migrationsprocess, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning