Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

’Utomståenderegeln’ inte tillämplig vid 29,77 procents utomstående ägande – frågan inget för HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skattetillägg, Inkomstskatt - företag