Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Verksamhetsöverlåtelse inte visat – fastighetsköpare slipper jämka avdragen moms

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Fastighetsbeskattning, Övrig europeisk rätt