Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Villaägare får rätt i tvist med rivningsbolag

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Konsumenträtt, Avtalsrätt