Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter som rättslig grund för skadestånd

Advokat – utbildningsintyg

Fredrik Bergman redogör för en färsk HD-dom som illustrerar hur regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter kan användas som en direkt rättslig grund för skadestånd. Fallet är ett led i en rättsutveckling där Högsta domstolen i större utsträckning börjat tillämpa bestämmelserna om fri- och rättigheter i den svenska grundlagen istället för Europakonventionen. En spännande utveckling som ger kreativa ombud nya verktyg för att tillvarata klienters grundläggande rättigheter.

Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom processrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat