Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Reglerna kring industriutsläppsverksamheter

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet går Björn Hellman igenom ett komplicerat regelverk som härrör från EU-rätten. Det handlar om EU:s industriutsläppsdirektiv och de regler, som en följd av detta, införts i svensk rätt. Hellman kommer att främst tala om industriutsläppsförordningen. Han tar upp BAT och BREF och hur prövningssystemet ser ut i samband med tillämpningen av BAT och BREF.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp