Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Konsultens ansvar för fel och skada enligt ABK 09

Advokat – utbildningsintyg

Vid inträffad skada är preskriptionsbestämmelsen i ABK 09 den som genererar mest tvistigheter mellan parterna. Ulrika Strömbom går igenom när en beställare av ett konsultuppdrag senast måste framställa ett krav och hur detta ska vara utformat. Vidare kompletterar hon med rättsfall, bland annat ett färskt avgörande från Svea hovrätt, som belyser hur ett krav ska vara formulerat för att inte riskera preskription.

Ulrika Strömbom
Advokat och delägare vid Advokatbyrån Hellgren Linander

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp